WITFLANKDOLFIJN
Op 23 januari 1999 spoelde er een witflankdolfijn aan op de westkant van Ameland. Alhoewel dit dier eigenlijk op de meeste wereldzeeen wel voorkomt spoelen ze niet zo vaak aan op de Nederlandse kust. Dit dier leefde nog en er werden verwoede pogingen gedaan om hem weer in het water te krijgen. Deze pogingen liepen echter op niets uit, waarna de reddingboot werd ingeschakeld. In allerijl werd het dier naar de overkant gebracht en werd met een speciaal hiervoor uitgeruste auto naar Harderwijk vervoerd. Hier kwam het echter niet levend aan.

Wanneer ze in een bepaald gebied aanwezig zijn, dan zie je ze in principe ook. Ze kunnen namelijk maximaal 5 minuten onder water blijven, maar in de regel komen ze om de 20 seconden boven water om adem te halen.